Filia nr 3

Wydarzenia | Historia | Nowości | Galeria | Usługi | Kontakt


HistoriaW swojej historii Filia nr 3 Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie Łódzkim przechodziła różne koleje losu, zmieniała się kilkakrotnie jej nazwa, stale zwiększał sie jej księgozbiór i przybywało czytelników.

Niewiele osób już dziś pamięta, że pierwotna nazwa brzmiała Gromadzka Biblioteka Publiczna w Brużycy Wielkiej, a po kilku zmianach ustaliła się nazwa obowiązująca do dziś.

Powstała w 1948 roku z księgozbiorem liczącym 840 woluminów. Po pięciu latach działalności rozrosła się do 2460 woluminów. W 2008 roku, w sześdziesiątym roku istnienia, księgozbiór wynosi 9663 woluminy, adresowane do różnych grup wiekowych czytelników.

Obecny kształt i tradycje biblioteki to wspólny dorobek pracowników, którzy w minionym 60-leciu związali na krócej lub dłużej, swój los i ambicje zawodowe z tą instytucją kultury. Funkcje kierownicze w tym czasie pełnili: Tadeusz Orzechowski, Krystyna Smigiel, Helena Machaj, Maria Brzostowska, Helena Wojciechowska, Magdalena Krzywik, a od 1994 roku do dnia dzisiejszego Teresa Sikorska.
©2011 Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie
Projekt graficzny Joeystudio.pl